ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                        ΣΚΙΑΘΟΣ: 03-03-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                         

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νικοτσάρα 12                                                            ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1611

Τ.Κ. 37002 -Σκιάθος

Τηλ.: 24273 50111

Φαξ:  24270 23618                                

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Διακηρύττει ότι :

στη Σκιάθο και στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου στο  Μπούρτζι την 29η Μαρτίου ημέρα Τρίτη του έτους δύο χιλιάδες  δέκα έξι   (2016) , και  ώρα   12:00 , θα γίνει ενώπιον της προβλεπόμενης από το Νόμο Επιτροπής, φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο ακινήτων όπως περιγράφονται και απαριθμούνται παρακάτω:

  1. Στη περιοχή ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ θέση πλαγιά του Δήμου Σκιάθου έκτασης πεντακοσίων ( 500,00) τ.μ.  πόστο 1
  2. Στη περιοχή ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ θέση πλαγιά του Δήμου Σκιάθου έκτασης πεντακοσίων ( 500,00) τ.μ. πόστο 2

Η διάρκεια της μίσθωσης  ορίζεται σε τρία ( 3 ) έτη .

Τα προς παραχώρηση τμήματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την εγκατάσταση και λειτουργία πυλώνων, ιστών ( κεραιών ) και εξοπλισμού αναμετάδοσης τηλεπικοινωνιών, δικτύου κινητής τηλεφωνίας ( GSM ).

Ως ελάχιστη τιμή εκκίνησης  για το ετήσιο αντίτιμο χρήσεως ορίζεται το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00 ) Ευρώ και η  πρώτη προσφορά ορίζεται ανώτερη από την τιμή εκκίνησης κατά 1.000,00 ευρώ και κατά την διάρκεια της δημοπρασίας κάθε επόμενη προσφορά πλειοδοσίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 1.000,00 ευρώ, της αμέσως προηγηθείσας προσφοράς.

 Ως εγγύηση συμμετοχή ορίζεται ποσό ίσο με το 10% επί του οριζόμενου στη διακήρυξη  ελαχίστου ορίου κατώτερης προσφοράς ετησίου μισθώματος ήτοι 1.200,00 Ευρώ σε  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης      τράπεζας.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τo Γραφείο Εσόδων του Δήμου Σκιάθου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: .">. και στα τηλέφωνα : 2427350110-50111. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη μέρα των δημοπρασιών. 

Ο  ΑΡΜΟΔΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

                                                              ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΑΜ.ΗΛΙΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή