ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΑΘΟΣ: 13-02-2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ Ταχ. Δ/νση: Νικοτσάρα 12 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1281 Τ.Κ. 37002 -Σκιάθος Τηλ.: 24273 50111 Φαξ: 24270 23618 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Διακηρύττει ότι, στη Σκιάθο και στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκιάθου την 28η του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή του έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα (2014) , και ώρα 11:30 και θα γίνει ενώπιον της προβλεπόμενης από το Νόμο Επιτροπής, φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου 22 τ.μ. (Νο 2) που περιλαμβάνει ένα ενιαίο χώρο με ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για κατάστημα κάθε υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και ιχθυοπωλείο . Ως ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 200,00 Ευρώ μηνιαίως. Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ποσό ίσο με το 10% επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου κατώτερης προσφοράς ετησίου μισθώματος ήτοι 240,00 Ευρώ σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται, από το γραφείο Προσόδων του Δήμου Σκιάθου Αρμόδιος Υπάλληλος: Κεφάλα Κυριακή Διεύθυνση Νικοτσάρα 12 Τηλέφωνο : 2427350110-111. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή