ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                Σελίδα:   0001

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                                                        Χρήση:    2012

ΔΗΜΟΣ  ΣΚΙΑΘΟΥ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ:  ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ για το έτος: 2012

 

 

Κωδικοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός

      Απολογισμός

αριθμοί

 

σε

ευρώ

     σε  ευρώ

0

Τακτικά Έσοδα

5 .

685

064,08

0, 00

1(πλην 13)

Έκτακτα  έσοδα  (πλην  επιχορηγήσεις για

 

612

269,45

0, 00

 

επενδύσεις)

 

 

 

 

2

Έσοδα παρελθόντων  ετών

 

377

000,00

0, 00

31

Εισπράξεις από Δάνεια

 

 

0,00

0, 00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα

2 .

992

000,00

0, 00

 

έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

 

 

 

 

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,  Ασφ.  Φορέων

1 .

145

172,89

0, 00

 

και  Τρίτων

 

 

 

 

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

 

15

000,00

0, 00

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

 

246

021,00

0, 00

 


Σύνολο Πόρων


11 .


072


527,42


0, 00

Κωδικοί

Έξοδα και  Πληρωμές

Προϋπολογισμός

     Απολογισμός

αριθμοί

 

σε

ευρώ

   σε  ευρώ

60

Αμοιβές και  έξοδα προσωπικού

2 .

411

550,00

0, 00

61, 62

Αμοιβές και  παροχές τρίτων

1 .

363

160,19

0, 00

63, 64

Φόροι   -  τέλη,   λοιπά γενικά έξοδα

 

366

550,00

0, 00

651

Τοκοχρεωλύσια  δανείων

 

4

000,00

0, 00

66

Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών

 

271

000,00

0, 00

67, 68

Μεταβιβάσεις σε  τρίτους,   λοιπά  έξοδα

1 .

335

500,00

0, 00

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

3 .

398

900,00

0, 00

82,85

Αοιπές αποδόσεις και  προβλέψεις

1 .

123

000,00

0, 00

 


Επενδύσεις

 

 

 

 

71

Αγορές

 

139

500,00

0, 00

73

Έργα

 

74

847,23

0, 00

74

Μελέτες

 

128

020,00

0, 00

75

Συμμετοχή σε  επιχειρήσεις

 

1

 000,00

0, 00

652

Τοκοχρεωλύσια δανείων  επενδύσεων

 

365

500,00

0, 00

9111

Αποθεματικό

 

90

000,00

0, 00

 

 

Σύνολο εξόδων και  πληρωμών

 

11 .

 

072

 

527,42

 

            0, 00

 

 

                      Ψηφίστηκε με την αρ: 15/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

                                                              

 

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή