ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Σκιάθος ,29/3/2021

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                        Αρ.πρωτ.3467

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                               Αρ.αποφ.147

ΓΡ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΛΗΡ.:ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΛΑΛΑ

ΤΗΛ.2427 3 50137

Mail:gr.prosopikou@n-skiathos.gr

ΘΕΜΑ: Λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 5 Aπριλίου 2021 .

                                Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

2.Την αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877 (ΦΕΚ 1194/τ.Β/ 27-3-2021) διυπουργική απόφαση με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.».

3.Την αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11.02.2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. σύμφωνα με την οποία καταρτίζεται πλάνο εργασιών ανάλογα με τη στελέχωση και τις αρμοδιότητες κάθε υπηρεσίας σε επίπεδο Τμήματος.

4.Τον ΟΕΥ του Δήμου Σκιάθου (ΦΕΚ 624/τ.Β/3-4-2009).

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Λαμβάνοντας υπόψη την επιτακτική ανάγκη προστασίας της δημόσιας και ατομικής υγείας, αλλά και την ανάγκη επίτευξης της εύρυθμης λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, καθορίζουμε τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου2021 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021,σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877 διυπουργικής απόφασης, ως εξής:

Α) Αυτοπρόσωπη παρουσία υπαλλήλων για τη λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας και των τριών Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου με βάρδιες από 7:00-15:00 και από 12:00-18:00, εκτός αυτών που έχουν λάβει άδεια ειδικού σκοπού, άδεια σε ευπαθείς ομάδες και αναρρωτική. Εξ αποστάσεως εργασία ασκείται από δύο υπαλλήλους, έναν ΤΕ Τηλεπικοινωνιακό και μία ΠΕ Διοικητικού του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών.

   Η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση των πολιτών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ,κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.

Β)Η λειτουργία του παιδικού σταθμού και η απασχόληση του προσωπικού του καθορίζεται με δύο βάρδιες: από 7:00-13:00 και από 12:00-18:00 σύμφωνα με εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σταθμού. Τα καθήκοντα του παιδαγωγικού προσωπικού είναι μεταξύ των άλλων και η τακτοποίηση διοικητικών εκκρεμοτήτων ,η ενημέρωση των γονέων και η ηλεκτρονική προώθηση παιδαγωγικών εργασιών στα παιδιά.

Γ) Η Δημοτική Αστυνομία και η υπηρεσία καθαριότητας θα λειτουργούν κανονικά λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας των εργαζομένων.

Δ) Η λειτουργία του ΚΕΠ ρυθμίζεται από τις οδηγίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΔΥΜΣ/Φ5/38/32821/20-11-2021 και ΔΥΜΣ/Φ5/39/34765/10-12-2020 και της αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ69/144/οικ.2605/11-2-2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

Ε) Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας θα γίνεται με την τήρηση των κανόνων και το κοινό θα εξυπηρετείται κατόπιν ραντεβού .

  Σύμφωνα με την αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καταρτίζεται εβδομαδιαίο πλάνο εργασιών ανάλογα με τη στελέχωση και τις αρμοδιότητες κάθε υπηρεσίας σε επίπεδο Τμήματος .

Η απόφαση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ,στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα δημοσιοποιηθεί με κάθε δυνατό τρόπο (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανής ανάρτηση στους χώρους στέγασης των υπηρεσιών ) για την άμεση ενημέρωση των εξυπηρετούμενων πολιτών.                                                                                                    

                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                                ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π.ΤΖΟΥΜΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή