ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                        Σκιάθος 26 Ιανουαρίου 2021

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                                       Αριθμ. Πρωτ: 747

ΤΗΛ.: 24273 50107 -  24273 50108                                    

e-mail: .

 

 

                                                                                    ΠΡΟΣ

                                                         ΟΜΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος περί « Παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού σε όμορη εν γένει επιχείρηση .

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 47458 ΕΞ 2020/15-5-2020 (ΦΕΚ Τ.Β΄ 1864) σχετικά με την «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού», και τις τροποποιητικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) 56468 ΕΞ 2020/5-6-2020 και 66404 ΕΞ 2020/29-6-2020, καλούμε τους έχοντες το δικαίωμα κατά προτεραιότητα της παραχώρησης χωρίς δημοπρασία για τον έμπροσθεν της δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού (όμοροι), να υποβάλλουν αίτηση στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκιάθου έως και την 2α Φεβρουαρίου 2021.

Σε περίπτωση που υπάρξουν κενοί χώροι, λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και μη υποβολής αίτησης από κάποια όμορη επιχείρηση ή υποβολής υπεύθυνης δήλωσης περί παραίτησης του δικαιώματος χρήσης των κοινοχρήστων χώρων άνευ δημοπρασίας, θα γίνει διαγωνισμός με βάση τις σχετικές διατάξεις.

Η διαχείριση του αιγιαλού και παραλίας θα γίνει με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2971/01 και των προαναφερθέντων ΚΥΑ.

                  

                                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

                                                                                                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή