ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 24 Μαρτίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

20η/24.03.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη των απόψεων του Δήμου Σκιάθου επί της από 28.02.2023 ένστασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “PAVILION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και με το διακριτικό τίτλο «PAVILION ΑΕ» κατά του με αρ. πρωτ. Εγγράφου 115/10.02.2023 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία (Αναπτυξιακή Εταιρεία Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Διευθύνουσα Υπηρεσίας ‘Εργου - με θέμα “Επιστροφή 3ου λογαριασμού εργασιών του έργου διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων και Νέων Παιδικών Χαρών Δήμου Σκιάθου ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - (προς το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβνούλιο Δημοσίων Έργων τς Περιφέρειας Θεσσαλίας).

Α.Ο.Ε 38/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,40 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Calendar
Calendar2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Subscribe to the Newsletter

Go to top