ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 13/2/2023

Αρ. πρωτ.: 1322

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
  • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 4η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση της έκθεσης Δ΄ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (10/2023 ΑΟΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
  1. Έγκριση1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Α.Π.Ν. οικονομικού έτους 2023. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

  1. Συγκρότηση επιτροπήςσυμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2023 βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
  1. Έγκριση πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2027. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
  1. Παροχή σύμφωνης γνώμης για τη διέλευση αγωγού νερού από αγροτικό δρόμο. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας
  1. Λήψη απόφασης σχετικά με την καταβολή ή μη των οφειλόμενων μισθωμάτων επί ακινήτου ιδιοκτησίας Αικατερίνης ΚΑΡΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ποσού 12.096,00 ευρώ (864,00€ x 14 μήνες) για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σκιάθου, καθώς και καταβολή ή μη των όποιων οφειλόμενων μισθωμάτων προκύψουν μέχρι και την ευόδωση της διαδικασίας μειοδοτικού διαγωνισμού που θα προκηρύξειη Κτηματική Υπηρεσία Ν. Μαγνησίαςγια την εξεύρεση ακινήτου προς στέγαση της εν λόγω Υπηρεσίας. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: κ. Πατσάς, Γιαμαρέλος

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή