Εκτέλεση Κατάταξης

ΕκτύπωσηΦορέας : ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΑνακοίνωση :
Υπηρεσία : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2011
Έδρα Υπηρεσίας : ΣΚΙΑΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 24Διάρκεια Σύμβασης :  ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102Ειδικότητα :  ΔΕ 24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝΑ.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΚΩΛΥΜΑ 3ΜΗΝΟΥ  Π.Δ. 164/2004 άρθρο 5 ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ  ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ sort ΚΩΛΥΜΑ 3ΜΗΝΟΥ  Π.Δ. 164/2004 άρθρο 5 sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ sort ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  (αρ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  (αρ. τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(3)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(4)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(5)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(6)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(7)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(8)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 ΑΔΑΜ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΖ773935 Ο Ο Α 1 19,30 61 0 0 0 0 0 0 772,00 420 Ο Ο Α 1 1.192,00
2 ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Φ302694 Ο Ο Α 1 3 16,56 54 0 0 0 0 0 0 662,40 378 Ο Ο Α 1 1.040,40


kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή