Εκτέλεση Κατάταξης

Εκτύπωση


Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Ανακοίνωση :
Υπηρεσία :   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2011
Έδρα Υπηρεσίας : ΣΚΙΑΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

Διάρκεια Σύμβασης : ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100

Ειδικότητα : ΥΕ 16

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΚΩΛΥΜΑ 3ΜΗΝΟΥ Π.Δ. 164/2004 άρθρο 5 ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ  ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ sort ΚΩΛΥΜΑ 3ΜΗΝΟΥ  Π.Δ. 164/2004 άρθρο 5 sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ sort ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  (αρ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  (αρ. τέκνων) ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(3)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(4)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(5)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(6)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(7)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 ΜΠΗΛΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ξ731492 Ο Ο Α 0 12

1

85 800 0 0 30 0 0 420,00 Ο Ο Α 0 1.250,00
2 ΓΚΟΥΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗ780441 Ο Ο Α 0 13
65 800 0 0 0 0 0 420,00 Ο Ο Α 0 1.220,00
3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ816812 Ο Ο Α 0 11

2

62 725 0 0 60 0 0 420,00 Ο Ο Α 0 1.205,00
4 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΖ646047 Ο Ο Α 0 11
53 725 0 0 0 0 0 371,00 Ο Ο Α 0 1.096,00
5 ΤΖΟΥΜΑ ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λ744962 Ο Ο Α 0 7 4 0 0 0 0 167 425 200 0 0 0 0 420,00 Ο Ο Α 0 1.045,00
6 ΜΠΟΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΔ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ 075604 Ο Ο Α 0 4
8


92 200 0 400 0 0 0 420,00 Ο Ο Α 0 1.020,00
7 ΜΑΡΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π205159 Ο Ο Α 0 7

2

63 425 0 0 60 0 0 420,00 Ο Ο Α 0 905,00
8 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι733830 Ο Ο Α 0 7
67 425 0 0 0 0 0 420,00 Ο Ο Α 0 845,00
9 ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ρ406368 Ο Ο Α 0 7
66 425 0 0 0 0 0 420,00 Ο Ο Α 0 845,00
10 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΜΑΛΑΜΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π207758 Ο Ο Α 0 8

2

40 500 0 0 60 0 0 280,00 Ο Ο Α 0 840,00
11 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π207648 Ο Ο Α 0 6

2

58 350 0 0 60 0 0 406,00 Ο Ο Α 0 816,00
12 ΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ρ911249 Ο Ο Α 0 5

1 1
53 275 0 0 30 50 0 371,00 Ο Ο Α 0 726,00
13 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ Κ734730 Ο Ο Α 0 6
45 350 0 0 0 0 0 315,00 Ο Ο Α 0 665,00
14 ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ744856 Ο Ο Α 0
3
3 3
36 0 150 0 110 150 0 252,00 Ο Ο Α 0 662,00
15 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Χ426301 Ο Ο Α 0 5
4


20 275 0 200 0 0 0 140,00 Ο Ο Α 0 615,00
16 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΖ773909 Ο Ο Α 0 4

1

55 200 0 0 30 0 0 385,00 Ο Ο Α 0 615,00
17 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ764971 Ο Ο Α 0 5
47 275 0 0 0 0 0 329,00 Ο Ο Α 0 604,00
18 ΑΝΤΩΝΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Χ426244 Ο Ο Α 0 8
12 500 0 0 0 0 0 84,00 Ο Ο Α 0 584,00
19 ΚΥΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ773992 Ο Ο Α 0 5
42 275 0 0 0 0 0 294,00 Ο Ο Α 0 569,00
20 ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ξ748831 Ο Ο Α 0 7
20 425 0 0 0 0 0 140,00 Ο Ο Α 0 565,00
21 ΛΑΥΚΙΩΤΟΥ ΣΥΡΑΪΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒ427986 Ο Ο Α 0 7

1

14 425 0 0 30 0 0 98,00 Ο Ο Α 0 553,00
22 ΜΥΓΔΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ412836 Ο Ο Α 0 4
49 200 0 0 0 0 0 343,00 Ο Ο Α 0 543,00
23 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Λ225957 Ο Ο Α 0 4
49 200 0 0 0 0 0 343,00 Ο Ο Α 0 543,00
24 ΑΝΤΩΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ412862 Ο Ο Α 0 7
15 425 0 0 0 0 0 105,00 Ο Ο Α 0 530,00
25 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒ854191 Ο Ο Α 0 6
3


4 350 0 150 0 0 0 28,00 Ο Ο Α 0 528,00
26 ΠΑΡΙΣΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ938807 Ο Ο Α 0 7
9 425 0 0 0 0 0 63,00 Ο Ο Α 0 488,00
27 ΚΟΥΜΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Η281558 Ο Ο Α 0 4
40 200 0 0 0 0 0 280,00 Ο Ο Α 0 480,00
28 ΚΟΥΜΙΩΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ-ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ275747 Ο Ο Α 0 6

2

3 350 0 0 60 0 0 21,00 Ο Ο Α 0 431,00
29 ΔΑΡΤΙΩΤΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ848880 Ο Ο Α 0


2

52 0 0 0 60 0 0 364,00 Ο Ο Α 0 424,00
30 ΛΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒ427991 Ο Ο Α 0

60 0 0 0 0 0 0 420,00 Ο Ο Α 0 420,00
31 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ250456 Ο Ο Α 0

119 0 0 0 0 0 0 420,00 Ο Ο Α 0 420,00
32 ΚΟΥΜΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ774060 Ο Ο Α 0


1

51 0 0 0 30 0 0 357,00 Ο Ο Α 0 387,00
33 ΚΟΦΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Σ933763 Ο Ο Α 0


3

38 0 0 0 110 0 0 266,00 Ο Ο Α 0 376,00
34 ΚΑΡΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΗ780396 Ο Ο Α 0

53 0 0 0 0 0 0 371,00 Ο Ο Α 0 371,00
35 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ426428 Ο Ο Α 0

4


18 0 0 200 0 0 0 126,00 Ο Ο Α 0 326,00
36 ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ933766 Ο Ο Α 0

43 0 0 0 0 0 0 301,00 Ο Ο Α 0 301,00
37 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒ427779 Ο Ο Α 0


1

38 0 0 0 30 0 0 266,00 Ο Ο Α 0 296,00
38 ΧΑΛΕΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΣ Ρ406399 Ο Ο Α 0

37 0 0 0 0 0 0 259,00 Ο Ο Α 0 259,00
39 ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒ107895 Ο Ο Α 0

34 0 0 0 0 0 0 238,00 Ο Ο Α 0 238,00
40 ΒΑΛΤΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ773927 Ο Ο Α 0

33 0 0 0 0 0 0 231,00 Ο Ο Α 0 231,00
41 ΛΥΡΙΓΚΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ρ406342 Ο Ο Α 0

32 0 0 0 0 0 0 224,00 Ο Ο Α 0 224,00
42 ΙΤΖΕ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ξ748798 Ο Ο Α 0


1

27 0 0 0 30 0 0 189,00 Ο Ο Α 0 219,00
43 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ426138 Ο Ο Α 0

4


1 0 0 200 0 0 0 7,00 Ο Ο Α 0 207,00
44 ΤΖΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Χ426392 Ο Ο Α 0

40 0 200 0 0 0 0,00 Ο Ο Α 0 200,00
45 ΚΟΥΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ780381 Ο Ο Α 0


1

9 0 0 0 30 0 0 63,00 Ο Ο Α 0 93,00
46 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ118294 Ο Ο Α 0

8 0 0 0 0 0 0 56,00 Ο Ο Α 0 56,00
47 ΜΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΗ275624 Ο Ο Α 0

4 0 0 0 0 0 0 28,00 Ο Ο Α 0 28,00
48 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΒ107898 Ο Ο Α 0 2

0 0 0 0 0 0 0,00 Ο Ο Α 0 0,00
49 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ377620 Ο Ο Α 0


0 0 0 0 0 0 0,00 Ο Ο Α 0 0,00
50 ΝΤΟΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 310032482 Ο Ο Β 0 6
16 350 0 0 0 0 0 112,00 Ο Ο Β 0 462,00
51 ΚΑΡΑΒΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ρ747859 Ο Ο Γ 0 8
142 500 0 0 0 0 0 420,00 Ο Ο Γ 0 920,00
52 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙ 724288 Ο Ο Γ 0 6
50 350 0 0 0 0 0 350,00 Ο Ο Γ 0 700,00

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή