Αναρτήθηκαν οι πίνακες  για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων 2021-2022
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών
 η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (20 & 23/8/2021). Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ." style="color: #676767;">..
Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων θα ανακοινωθεί ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων.
 Οι τελικοί πίνακες θα  αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου.


ΠΙΝΑΚΑΣ_ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

/ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή