.Επιτρέπεται η άσκηση ένστασης κατά των πινάκων ενώπιον του ΑΣΕΠ σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από την επομένη της ανάρτησης


/ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ__ΥΕ_ΕΡΓΑΤΩΝ_ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ__ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ___ΥΕ_ΕΡΓΑΤΩΝ_ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ_ΜΕ_ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ__ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ___ΥΕ_ΕΡΓΑΤΩΝ_ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή