ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΓΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης των ΔΕ Οδηγών απορρ/ρων της ΣΟΧ 1/2021 την Παρασκευή 30/7/2021.

Screenshot 2021 08 02 113535
Screenshot 2021 08 02 113407

Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 41 του  Ν.4765/2021:

"Επιτρέπεται η άσκηση ένστασης κατά των πινάκων κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων, ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., μέσα σε αποκλειστική  προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό τόπο του φορέα. Για την υποβολή ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού."

 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή