ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                                                                           

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                                                                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

της υπ’ αρίθμ. 401/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου με θέμα:

« Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας στον με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 145255 εθνικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της προμήθειας ενός (1) καλαθοφόρου οχήματος 12,5μ ύψους εργασίας τηλεσκοπικού τύπου » (Διακήρυξη 17311/02-12-2021)

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σκιάθου κατά την 87η τακτική συνεδρίαση του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021 αποφάσισε ομόφωνα:

Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στις 27-12-2021 και ώρα 15:00 ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις προσφορές τους.(βάσει του 43492ΕΞ2021/08-12-2021 έγγραφο Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή