ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΕΣΗΔΗΣ-204911) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΕΧΡΙΑ – Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΧΡΙΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΕΣΗΔΗΣ-204911)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΕΧΡΙΑ – Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΧΡΙΑΣ» Δήμου ΣΚΙΑΘΟΥ» Δήμου ΣΚΙΑΘΟΥ

Πρόσκληση

Εκτιμώμενης αξίας 322.580,65 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%),

Τα Τεύχη του Διαγωνισμού μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ: ESHDHS_204911_A   ESHDHS_204911_B

ή από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος: 204911)

Το πακέτο (ZIP) των Μελετών του Έργου μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ: ΜΕΛΕΤΕΣ_204911_A   ΜΕΛΕΤΕΣ_204911_B   ΜΕΛΕΤΕΣ_204911_C

Το σύνολο των ανωτέρω αρχείων είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ

https://mdat.gr/2023/12/08/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%83-%ce%b5%cf%83%ce%b7%ce%b4-7/

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή