ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α Συστήματος 182975)
Προϋπολογισμού  452.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%)

Επισυνάπτονται :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 1   --   ΤΕΥΧΟΣ 2

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΑΥ ΦΑΥ

T1

ΕΕΣΣ.sign

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___020921

Σ0   --  Σ1  --  Σ2  --  Σ3  --  Σ4

Σ5  --  Σ6  --  Σ7  --  Σ8  -- Σ9

Σ10  --  Σ11  --  Σ12

 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή