ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ΑΑ: 182714) Προϋπολογισμός:137.370,35 € (πλέον ΦΠΑ 24%)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_-_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ._30-08-2021

ΤΕΥΧΟΣ_ΤΕΧΝΙΚΩΝ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή