ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                  

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

             .

             .

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 17/03/2023

                 Αρ. πρωτ: 2492

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τσανάκα
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

- Άρθρο 75, Ν. 3852/10

-την αρ.374 (αρ.πρωτ.39135/30-5-2022) εγκύκλιο του τμήματος Οργάνωσης και Λειτουργίας ΤΑ με θέμα «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (εφαρμογή messenger), σύμφωνα με το Άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 ΦΕΚ 136/09-07-2022 Τεύχος Α, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 24.800,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για υπηρεσίες προβολής της Σκιάθου στην Ιταλία.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 25.544,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για υπηρεσίες καταχώρισης σε έντυπο "inflyght" περιοδικό πτήσης αεροπορικής εταιρείας με προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 5.208,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για υπηρεσίες επανέκδοσης του έντυπου οδηγού με στόχο την ανάδειξη της Σκιάθου ως γαστρονομικού προορισμού, αλλά και τον εμπλουτισμό του ψηφιακού οδηγού.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.712,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 των υπηρεσιών για την προβολή και ανάδειξη των εκδηλώσεων κατά τη περίοδο του Πάσχα.

 

 1. Βεβαίωση αδυναμίας κάλυψης της ανάγκης στελέχωσης της λογιστικής υπηρεσίας-τήρησης του Λογιστικού Σχεδίου με την απαιτούμενη άδεια λογιστή του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού & Νεολαίας, λόγω αντίστοιχης υποστελέχωσης του Δήμου Σκιάθου, βάσει της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4483/2017.

 

 1. Βεβαίωση αδυναμίας κάλυψης της ανάγκης στελέχωσης της λογιστικής υπηρεσίας-τήρησης του Λογιστικού Σχεδίου με την απαιτούμενη άδεια λογιστή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, λόγω αντίστοιχης υποστελέχωσης του Δήμου Σκιάθου, βάσει της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4483/2017.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή