ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                  

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

             .

             .

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 13/03/2023

                 Αρ. πρωτ: 2107

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τσανάκα
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

- Άρθρο 75, Ν. 3852/10

-την αρ.374 (αρ.πρωτ.39135/30-5-2022) εγκύκλιο του τμήματος Οργάνωσης και Λειτουργίας ΤΑ με θέμα «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (εφαρμογή messenger), σύμφωνα με το Άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 ΦΕΚ 136/09-07-2022 Τεύχος Α, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 33.480,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την προβολή της Σκιάθου μέσω διαφήμισης στο μετρό του Λονδίνου και του Παρισιού.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.786,40 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή τουριστική έκθεση Le salon du Randonneur που θα πραγματοποιηθεί στις 24-26/03/2023 στη Λυών.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.480,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την προβολή της Σκιάθου μέσω καταχώρησης σε ιστοσελίδες υψηλής επισκεψιμότητας με θέμα τον τουρισμό.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 950,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6443.00 με τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023για την διοργάνωση εκδήλωσης για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου του 1821.

 

 1. Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός IANOYAΡΙΟΥ 2023.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή