ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Fax: 2427350131

Email:.

.

.

 

                               ΣΚΙΑΘΟΣ, 16/02/2023

                              Αρ. πρωτ: 1395

 

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
  • τον Αντιδήμαρχοκ. Ιωάννη Τσανάκα
  • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • Παπαδούλια Ματούλα, Αντωνίτσα Γεώργιο
  • 3)Γιαμαρέλο Νικόλαο,
  1. 4) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Σύμφωνα με την με αριθμό 643η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι τα συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί του θέματος.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Έγκριση υποβολής 1ου τροποποιημένου τεχνικού δελτίου έργου στο πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" με τίτλο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή