ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Fax: 2427350131

Email: .

.

.

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 29/11/2022

                 Αρ. πρωτ: 15422

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
  • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
  • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τσανάκα
  • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Σας προσκαλούμε στην 91η Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4954/2022 με θέμα «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α και β βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), στις 29 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης 14:00 και λήξης 14:40., για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι τα συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1.Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης ποσού 1.000,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα 1/12/2022 και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Κωνσταντινούπολη Τουρκίας για να συμμετέχει στη Διεθνή Σύνοδο Κορυφής για τα Δικαιώματα της Αναπηρίας - International Summit on Disability Rights  (https://isdrsummit.com/isdr2022),  που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα  1 έως 5 Δεκεμβρίου 2022,  στoν Δήμο Avcilar της Κωνσταντινούπολης. Θα ταξιδέψει στην Αθήνα αεροπορικώς στις 3/12/2022 και την ίδια ημέρα θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή