ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Fax: 2427350131

Email: .

.

.

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 18/11/2022

                 Αρ. πρωτ: 15068

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τσανάκα
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Οικονομικής Επιτροπής, στις 22 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄, η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «Messenger» (σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4954/2022 με θέμα «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α και β βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία με τίτλο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (κωδικός πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» (κωδικός πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ) του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών.

Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

 1. Καθορισμός ημερησίων δρομολογίων των λεωφορείων για τη χειμερινή περίοδο.

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.488,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την προμήθεια πινάκων με θέμα Χριστουγεννιάτικα παραμύθια που θα χρειαστούν για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης της Σκιάθου.

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.488,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για τον σχεδιασμό και εκτύπωση μουσαμάδων και αφισών με θέμα Χριστουγεννιάτικα παραμύθια που θα χρειαστούν για την κατασκευή 2 διακοσμητικών βιβλίων για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης της Σκιάθου και για την ενημέρωση των δημοτών.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.232,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 30-7135.00 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συστήματος αυτόνομης παραγωγής ρεύματος.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 12.400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 35-6142 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη δημιουργία και υποβολή φακέλου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΤΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή