ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Fax: 2427350131

Email: .

.

.

 

                     ΣΚΙΑΘΟΣ 26/08/2022

                 Αρ. πρωτ: 11602

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τσανάκα
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Οικονομικής Επιτροπής, στις 30 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄, η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «Messenger» (σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4954/2022 με θέμα «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α και β βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.900,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου διεθνή τουριστική έκθεση IFTM-TOP RESA ως συνεκθέτης του ΕΟΤ που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22/09/2022 στο Παρίσι.

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.600,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου διεθνή τουριστική έκθεση TTG TRAVEL EXPERIENCE 2022 ως συνεκθέτης του ΕΟΤ που θα πραγματοποιηθεί στις 12-14/10/2022 στο Ρίμινι Ιταλίας.

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο " Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την προμήθεια αναμνηστικών (κεραμικά) στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 8ου Παγκόσμιου Συνέδριου Μονοπατιών.
 1. Διαβίβαση δήλωσης 6μηνης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης σύμβασης του έργου «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδαφών για το έργο «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

 

 

 1. Απόδοση λογαριασμού του υπ' αριθμ. Β/306/2022 ΧΕΠ Προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 217/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

 

 1. Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2022.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή