ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Fax: 2427350131

Email: .

.

.

 

                     ΣΚΙΑΘΟΣ 22/07/2022

                 Αρ. πρωτ: 9972

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τσανάκα
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Σύμφωνα με το Άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 ΦΕΚ 136/09-07-2022 Τεύχος Α με θέμα: Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Στη προκειμένη περίπτωση η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «Messenger»

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. 1.Αποδοχή δύο (2) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από τον ΟΑΕΔ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά το μήνα Ιανουάριο έτους 2022.

 

 1. 2.Αποδοχή δέκα (10) τακτικών κατανομών-χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, και την ΕΕΤΑΑ κατά το μήνα Φεβρουάριο έτους 2022

 

 1. 3.Eισηγητική έκθεση της Oικονομικής Yπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

 

 1. 4.Eισηγητική έκθεση της Oικονομικής Yπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

 

 1. 5.Eισηγητική έκθεση της Oικονομικής Yπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

 

 1. 6.Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (ΚΑΘΡΗΝ ΜΑΚ ΚΑΝΝ ΤΑΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.)

 

 1. 7.Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2022.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή