ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Fax: 2427350131

Email: .

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 20/09/2019

                 Αρ. πρωτ: 8639

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τσανάκα
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα,   2)Αντωνίτσα Γεώργιο, 3), Γιαμαρέλο Νικόλαο, 4) Φιλαρέτου Αναστασία
   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 

 1. 1.Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

 

 1. Υπαγωγή οφειλέτη του Δήμου Σκιάθου στη ρύθμιση οφειλών του Ν.4611/2019
 2. Υπαγωγή οφειλέτη του Δήμου Σκιάθου στη ρύθμιση οφειλών του Ν.4611/2019
 3. Υπαγωγή οφειλέτη του Δήμου Σκιάθου στη ρύθμιση οφειλών του Ν.4611/2019
 4. Υπαγωγή οφειλέτη του Δήμου Σκιάθου στη ρύθμιση οφειλών του Ν.4611/2019
 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού1.922,00ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6117με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την υπηρεσία εγκατάστασης συστήματος διαχείρισης ποιότητας στο Δήμο Σκιάθου, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001-2015

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσούευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή τουριστική έκθεση «WorldTravelMarket» που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο (04-06/11/2019)

 1. 8.Ορισμός δικηγόρου για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου Σκιάθου ύστερα από το αριθμ πρωτ 727/13-09-2019 έγγραφο της Υ.ΔΟΜ

 1. 9.Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με την άσκηση δικαστικών προσφυγών επί 24 αποφάσεων του Λιμενάρχη Σκιάθου περί επιβολής προστίμων λόγω μη έγκαιρης πρόσληψης ναυαγοσώστων

 1. 10.Μη εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων μισθωτή , αιγιαλού και παραλίας έμπροσθεν του ακινήτου «Κτήμα Κουκουναριών Σκιάθου» κατά παράβαση των όρων της συμβατικής μίσθωσης.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή