ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Παπαβαγγέλη Λιάνα

Τηλ: 24273 50140

Fax: 2427350131

Email: .

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 18/06/2019

                 Αρ. πρωτ.: 5575

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3), Πασχάλη Απόστολο, 4) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο δημοτικό κατάστημα για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου / Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων, στη συνεδρίαση της 24-06-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς απόκρουση της από 07-06-2019 με αριθμ. κατάθ. 11/10-06-2019 αιτήσεως περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων των Όρσας Μπούρα του Ανδρέα και λοιπών τεσσάρων, κατά του Δήμου Σκιάθου, σχετικά με την μη χορήγηση αδειών παρατάσεως ωραρίου αδείας χρήσεως μουσικών οργάνων.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των θεμάτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή