ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Mελαχροινάκης Ανάργυρος

Τηλ: 24273 50124

Fax: 2427350131

Email:.

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 19 /02/2019

                 Αρ. πρωτ.: 1364

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο, 4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μμ. στο δημοτικό κατάστημα για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Μείωση της προθεσμίας της διαδικασίας σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων για προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών.

2.Oρισμός Δικηγόρου για την παράσταση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Ειδική Διαδικασία, στη δικάσιμο της 14-03-2019 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς απόκρουση της από 27-12-2018 με αρ. κατάθ. 304/31-12-2018 ανακοπής των Ιωάννη Βουτσή του Ηλία, κατοίκου Σκιάθου, Χρυσούλας συζ. Αντωνίου Καρακωνσταντάκη, το γένος Ηλία Βουτσή, κατοίκου Λάρισας, Αργέντης Βουτσή του Ηλία, κατοίκου Αθηνών και Μαρίας συζ. Σταύρου Μεσσήνη, το γένος Ηλία Βουτσή, κατοίκου Σκιάθου, με την οποία αιτούνται ακύρωση των υπ’ αριθ. 16169/31-10-2018, 26197/31-10-2018, 23385/31-10-2018 και 26196/31-10-2018 ατομικών ειδοποιήσεων του Δήμου Σκιάθου, που εξεδόθησαν δυνάμει της υπ’ αριθ. 129/2015 αποφάσεως του Δ.Σ. Σκιάθου.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα

οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των

θεμάτων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή