ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Mελαχροινάκης Ανάργυρος

Τηλ: 24273 50124

Fax: 2427350131

Email:.

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 14/02/2019

                 Αρ. πρωτ.: 1197

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο, 4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μμ. στο δημοτικό κατάστημα για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1.Ορισμός Δικηγόρου για την σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με την δυνατότητα παράτασης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης.
  2. 2.Ορισμός Δικηγόρου για την σύνταξη υπομνήματος παροχής εξηγήσεων για λογαριασμό της Αθηνάς Παπαγεωργίου, αναπληρώτριας προϊσταμένης του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου,και κατάθεση αυτού ενώπιον της Πταισματοδίκου Σκοπέλου στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που που διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΕΓ10-18/283/14.11.2018/569 παραγγελία του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου, και αφορά στην έκθεση των ενεργειών του Δήμου Σκιάθου για τη συμμόρφωσή του με τις δικαστικές αποφάσεις που αναφέρει η υπάλληλος του Δήμου Σκιάθου, Ιωάννα Καλογιάννη του Δημητρίου, στη σελίδα 100 της από 24.1.2018 και υπ’ αριθμόν 619/2018 αναφορά της, και συγκεκριμένα: α) με την υπ’ αριθμόν 94/1998 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), β) με την υπ’ αριθμόν 458/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας (Β’ Τμήμα – Ακυρωτική Διαδικασία), και γ) με την υπ’ αριθμόν 214/2016 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας (Γ’ Τμήμα – Ακυρωτική Διαδικασία).

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα

οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των

θεμάτων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή