ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Mελαχροινάκης Ανάργυρος

Τηλ: 24273 50124

Fax: 2427350131

Email:.

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 28 /01/2019

                 Αρ. πρωτ.: 646

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο, 4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μμ. στο δημοτικό κατάστημα για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Ορισμός Δικηγόρου για την σύνταξη δικογράφου αναλυτικής εκθέσεως απόψεων, στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, επί της από 13-09-2011 προσφυγής της εταιρείας «Κούτουκας Σ. – Παντελίδης Σ. Ο.Ε.», κατά της με αριθ. 534/2011 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί προσωρινής αφαιρέσεως αδείας λειτουργίας ΚΥΕ, με ημερομηνία δικασίμου στις 09-05-2019.
 2. 2.Ορισμός Δικηγόρου για την σύνταξη δικογράφου αναλυτικής εκθέσεως απόψεων, στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, επί της από 04-08-2011 προσφυγής της εταιρείας «Χ. Δημητριάδης – Δ. Βογιατζής Ο.Ε.», κατά της με αριθ. 421/2011 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί προσωρινής αφαιρέσεως αδείας λειτουργίας ΚΥΕ, με ημερομηνία δικασίμου στις 09-05-2019
 3. 3.Ορισμός Δικηγόρου για την σύνταξη δικογράφου αναλυτικής εκθέσεως απόψεων, στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, επί της από 22-08-2013 προσφυγής του Αθανασίου Λάζου, κατά της με αριθ. 594/2013 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί σφραγίσεως ΚΥΕ άνευ αδείας, με ημερομηνία δικασίμου στις 26-09-2019.
 4. 4.Ορισμός Δικηγόρου για την σύνταξη δικογράφου αναλυτικής εκθέσεως απόψεων, στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, επί της από 12-09-2011 προσφυγής της Αναστασίας Χατζησταυρίδου, κατά της με αριθ. 712/2013 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί προσωρινής αφαιρέσεως αδείας λειτουργίας ΚΥΕ, με ημερομηνία δικασίμου στις 16-05-2019.
 5. 5. Ορισμός Δικηγόρου για την σύνταξη δικογράφου αναλυτικής εκθέσεως απόψεων, στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, επί της από 24-06-2015 προσφυγής της εταιρείας «Παπανικολάου Ι. – Βαχτσεβάνος Γ. Ο.Ε.», κατά της με αριθ. 474/2015 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί σφραγίσεως ΚΥΕ άνευ αδείας, με ημερομηνία δικασίμου στις 12-12-2019.
 6. 6. Ορισμός Δικηγόρου για την σύνταξη δικογράφου αναλυτικής εκθέσεως απόψεων, στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, επί της από 28-08-2012 προσφυγής του Κυριάκου Καραστατήρα, κατά της με αριθ. πρωτ. 7524/27-08-2012 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί προσωρινής αφαιρέσεως αδείας λειτουργίας ΚΥΕ, με ημερομηνία δικασίμου στις 16-05-2019.
 7. 7.Ορισμός Δικηγόρου για την σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού - υπηρεσιακού σημειώματος σχετικά με την πειθαρχική δίωξη υπαλλήλου για αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων και σύνταξη της σχετικής αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου για την παραπομπή της πειθαρχικής υπόθεσης στην Εκτελεστική Επιτροπή, λόγω των δυσχερών νομικών θεμάτων που ανακύπτουν στην ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα, που χρήζουν ειδικής νομικής αντιμετώπισης.
 8. 8.Ορισμός Δικηγόρου για την σύνταξη δικογράφου αναλυτικής εκθέσεως απόψεων, στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, επί της από 09-12-2014 (αρ. καταθ. 187/09-12-2014) προσφυγής της Μαρίας Κολοβού του Νικολάου, κατοίκου Σκιάθου, κατά του Δήμου Σκιάθου, για την ακύρωση της υπ’ αριθ. 238/26-11-2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου και της υπ’ αριθ. 1042/2014 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί ανακλήσεως αδείας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), με ημερομηνία δικασίμου στις 05-12-2019.
 9. 9.Ορισμός Δικηγόρου για την σύνταξη δικογράφου αναλυτικής εκθέσεως απόψεων, στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, επί της από 30-05-2014 (αρ. καταθ. 82/30-05-2014) προσφυγής της Μαρίας Κολοβού του Νικολάου, κατοίκου Σκιάθου, κατά του Δήμου Σκιάθου, για την ακύρωση της υπ’ αριθ. 382/2014 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου, περί προσωρινής αφαιρέσεως αδείας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), με ημερομηνία δικασίμου στις 05-12-2019.
 10. 10.Ορισμός Δικηγόρου για την σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με την εκτελεστότητα της υπ’ αριθ. 263/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου και την πληρωμή του προσωρινώς εκτελεστού ποσού των 50.000,00 ευρώ, επί αγωγής της εταιρείας «Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.».
 11. 11.Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπολόγου με τον αναπληρωτή του.

 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα

οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των

θεμάτων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή