ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Mελαχροινάκης Ανάργυρος

Τηλ: 24273 50124

Fax: 2427350131

Email:.

                 ΣΚΙΑΘΟΣ  18 /12/2018

                 Αρ. πρωτ.: 11236

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο, 4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 μμ. στο δημοτικό κατάστημα για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 2. Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για τη διενέργεια – αξιολόγηση δημοσίων συμβάσεων.
 3. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
 4. Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και εξέταση μαρτύρων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία ΟΚΧΕ, στη δικάσιμο της 10-01-2019 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς απόκρουση της από 05-05-2014 με αρ. κατάθ. 359/31-07-2014 αγωγής του Γεωργίου Χαγιαλίδη του Ιωάννου, κατοίκου Λονδίνου Μεγ. Βρετανίας κατά του Δήμου Σκιάθου, με την οποία αιτείται αναγνώριση κυριότητας επί εδαφικού τμήματος (δρόμου) εμβαδού 496,48 τ.μ. στην περιοχή «Αχλαδιές» Σκιάθου.
 5. Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη δικογράφου αναλυτικής εκθέσεως απόψεων, στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, επί της υπ’ αριθ. καταθ. 21/16-09-2013 προσφυγής της εδρεύουσας στη Σκιάθο Εταιρείας με την Επωνυμία «Plans Events ΜονΕΠΕ», κατά της υπ’ αριθ. 517/2013 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου, με ημερομηνία δικασίμου στις 21-11-2019.
 6. Απόδοση λογαριασμού του υπ’ αριθμ. Α 97/2018 ΧΕΠ και απαλλαγή του υπολόγου Τσάμτσα Γεώργιου του Θεοδώρου.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα

οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των

θεμάτων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή