ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Mελαχροινάκης Ανάργυρος

Τηλ: 24273 50124

Fax: 2427350131

Email:.

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 10/12/2018

                 Αρ. πρωτ.: 10931

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο, 4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Tρίτη και ώρα 11.00 μμ. στο δημοτικό κατάστημα για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου εφέσεως μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 263/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου/Τακτική Διαδικασία, επί αγωγής της εταιρείας «Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.», κατά του Δήμου Σκιάθου.
  2. Λήψη απόφασης για παραίτηση από το δικαίωμα και δικόγραφο ασκηθείσας προσφυγής και κατάργηση δίκης, σε σχέση με την από 20-01-2012 (αριθ. καταθ. 5/20-01-2012) προσφυγή του Δήμου Σκιάθου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, που εκδικάζεται στις 24-10-2019, κατά: 1. Της υπ’ αριθ. πρωτ. 3579/21-12-2011 απόφασης της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Μαγνησίας, περί βεβαίωσης του ανταλλάγματος για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας στο Δήμο Σκιάθου και 2. Του Ελληνικού Δημοσίου, που αφορά στη βεβαίωση συνολικού ποσού 790.763,97 ευρώ ανταλλάγματος για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας στο Δήμο Σκιάθου, πλέον των προσαυξήσεων, για τα έτη 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008.
  3. Επικύρωση σταδίου συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια γερανού για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων ».
  4. Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση προτάσεων προς απόκρουση της από 26-09-2018 με αριθ. κατάθ. ΤΜ223/26-09-2018 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία ΟΚΧΕ, αγωγής της Ειρήνης Στεργίου του Μιχαήλ, κατοίκου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, κατά του Δήμου Σκιάθου, με την οποία αιτείται αναγνώριση κυριότητας επί εδαφικών τμημάτων εμβαδού 602,26 τ.μ., 315,43 τ.μ., 118,68 τ.μ. και 3,78 τ.μ. στην περιοχή «Βρωμόλιμνος» Σκιάθου.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα

οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των

θεμάτων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή