ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Mελαχροινάκης Ανάργυρος

Τηλ: 24273 50124

Fax: 2427350131

Email:.

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 28/11/2018

                 Αρ. πρωτ.: 10511

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο, 4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28 Noεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μμ. στο δημοτικό κατάστημα για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Απόδοση του προβλεπόμενου ανταλλάγματος 20% μετά του χαρτοσήμου από την εκμετάλλευση της κοινόχρηστης ζώνης παραλίας στις Κουκουναριές Σκιάθου υπολοίπου έτους 2017 και έτους 2018.
 2. Α) Καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας « Προμήθεια μιας (1) υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 »
 3. Τροποποίηση της αριθμ. 297/2018 ( ΨΚΒ2Ω13-52Ε ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά :

Α) Καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας υπόγειων κάδων απορριμμάτων συνολικής χωρ 3m³                                             περίπου έκαστος - συνολικά 4 τεμάχια - B) έγκριση της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της τεχνικής υπηρεσίας και Γ) καθορισμός των όρων του διαγωνισμού

Διότι εκ παραδρομής αποφασίστηκε η διεξαγωγή του διαγωνισμού με εσφαλμένο κριτήριο ανάθεσης.

 1. Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη υπομνήματος μαρτυρικής καταθέσεως του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Μίχα, σε σχέση με την διενεργούμενη προκαταρκτική έρευνα (Κ18-125 προκ.) επί αναφοράς των Δημητρίου Παπαντωνίου και Δήμητρας Αργυροπούλου για την συναυλία Λευτέρη Πανταζή, που διοργανώθηκε από τον Δήμο Σκιάθου το καλοκαίρι του έτους 2018.
 2. 5.Απόδοση λογαριασμού του υπ’ αριθμ. Α 172/2018 ΧΕΠ και απαλλαγή του υπολόγου Γκανάτσα Αθανάσιου του Μιχαήλ.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα

οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των

θεμάτων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή