ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Mελαχροινάκης Ανάργυρος

Τηλ: 24273 50124

Fax: 2427350131

Email:.

                 ΣΚΙΑΘΟΣ, 8 /11/2018

                 Αρ. πρωτ.: 9913

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο, 4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8 Noεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη απολογητικού υπομνήματος για τον Δήμαρχο Δ. Πρεβεζάνο, ενώπιον της Πταισματοδίκη Σκοπέλου, στις 12-11-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή κλήση για ανάκριση, επί αρξαμένης ποινικής διαδικασίας σε σχέση με μηνυτήρια αναφορά Όρσας Μπούρα και λοιπών κατοίκων περιοχής «Πλάκες – Παλιό Λιμάνι», για την πρόκληση θορύβων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 2. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας / Τακτική Διαδικασία, στη συνεδρίαση της 7ης Δεκεμβρίου 2018 ή σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή συνεδρίαση, προς υποστήριξη του Δήμου Σκιάθου και απόκρουση έφεσης του Ανδρέα Ξυλοπόδαρου του Ιωάννη κατά της υπ’ αριθμ. 151/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία, με την οποία απορρίφθηκε αγωγή του περί καταβολής ποσού 252.600,00 ευρώ, για την εκτέλεση συμβάσεων έργου προώθησης και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ΧΥΤΑ και αποψίλωσης, χωματουργικών εργασιών, καθαρισμού της περιμετρικής αντιπυρικής ζώνης ΧΥΤΑ, για τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 69/29-3-2018 προδικαστικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας.
 3. Αντικατάσταση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης με αριθμό 917ILG1737753 από 8/6/2017 και της τροποποίησής της από 6/7/2017 με τον ίδιο αριθμό σύμβασης σχετικά με το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων έμπροσθεν του ακινήτου ¨κτήμα κουκουναριών Σκιάθου.
 4. Έγκριση πάγιας προκαταβολής (3ος κύκλος 2018).
 5. Εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας για την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε. 2018 Δήμου Σκιάθου.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα

οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των

θεμάτων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή