ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Mελαχροινάκης Ανάργυρος

Τηλ: 24273 50124

Fax: 2427350131

Email:.

                 ΣΚΙΑΘΟΣ, 19 /10/2018

                 Αρ. πρωτ.: 9259

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο, 4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23 Oκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Αναπροσαρμογή ή μη :

              α)τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το  

               έτος 2019

               Β)τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την

               υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2019 και

               Γ)καθορισμός ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης για αντικείμενα          

                 που αφαιρούνται από συνεργείο του Δήμου.

 

 1. 2.Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος       2019.

 

 1. 3.Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2019.

 

 1. 4.Αναπροσαρμογή ή μη του Τέλους χρήσης ΙΝΤΕRΝΕΤ για το έτος 2019.

 

 1. 5.Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019 .

 

 1. 6.Αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών των ισχυόντων τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019.
 2. 7.Αναπροσαρμογή ή μη του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2019.

 

 1. 8.α) Καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας υπόγειων κάδων απορριμμάτων συνολικής χωρ. 3m³ περίπου έκαστος - συνολικά 4 τεμάχια - B) έγκριση της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της τεχνικής υπηρεσίας και Γ) καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.

 

 1. 9.α) Καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας ενός (1) μηχανισμού υδραυλικού γερανού

 

 1. 10.Αποδέσμευση χρημάτων από τον ΚΑ. 20-6671.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ποσού 8.752,48 ύστερα από το αριθμ.πρωτ.9141/16-10-2018 έγγραφο του προϊσταμένου της υπηρεσίας Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
 3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή