ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Mελαχροινάκης Ανάργυρος

Τηλ: 24273 50124

Fax: 2427350131

Email:.

                 ΣΚΙΑΘΟΣ, 16 /10/2018

                 Αρ. πρωτ.: 9142

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο, 4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16 Oκτωβρίου 2018, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.15 στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Eισηγητική Εκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας , για την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Σκιάθου
  1. Λήψη απόφασης περί ορισμού  δικηγόρου για τη σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με την άσκηση δικαστικών προσφυγών επί τριάντα δύο (32) αποφάσεων του Λιμενάρχη Σκιάθου περί επιβολής προστίμων λόγω μη έγκαιρης πρόσληψης ναυαγοσώστων.
  1. Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για τη σύνταξη εγγράφου προς την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατόπιν εγγράφου εισηγήσεως ως προς το νομικό πλαίσιο, προς την Δημοτική Αστυνομία Σκιάθου, σχετικά με την τοποθέτηση καμερών ελέγχου στις προστατευτικές μπάρες πεζοδρομημένων περιοχών.
  1. Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για τηv παροχή νομικών συμβουλών, λόγω αναφυομένων δυσχερών και δυσερμήνευτων νομικών θεμάτων και σύνταξη αναλυτικού γνωμοδοτικού – ενημερωτικού σημειώματος, σε σχέση με την εκκρεμούσα διαφορά με την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΒΑ Α.Ε.», την προσφυγή αυτής κατά της υπ’ αριθ. 109/2015 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου και κατά συναφών τεκμαιρομένων απορρίψεων από τον Δήμο Σκιάθου και τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί του θέματος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή