ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Mελαχροινάκης Ανάργυρος

Τηλ: 24273 50124

Fax: 2427350131

Email:.

                 ΣΚΙΑΘΟΣ, 19 /9/2018

                 Αρ. πρωτ.: 8350

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο, 4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)του Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2018
  1. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων, μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ. 73/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου/Τακτική Διαδικασία, επί αγωγής της Εταιρείας «Αφοι Χ. Διολέττα ΑΕ», κατά του Δήμου Σκιάθου με αριθμό κατάθεσης ΤΜ 220/19-12-2016   στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου.(σχετική η αριθμ. 276/2018 ΑΟΕ.)
  1. Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων ενώπιον του Β΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, για τη δικάσιμο της 26-9-2019, προς απόκρουση της από 6-8-2012 προσφυγής υπ’ αριθ. κατάθ. 58/7-8-2012 της Μαρίας Γκουρίκου – Γκερέκου, κατοίκου Σκιάθου, κατά των με αριθ. 371/2012 και 10/2012 αποφάσεων του Δημάρχου Σκιάθου, με τις οποίες περιορίζεται το εμβαδόν παραχωρηθέντος κοινοχρήστου χώρου.
  1. Επικαιροποίηση της 264/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μόνο ως προς τον ορισμό του Δικηγόρου.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί του θέματος.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή