ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 22 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

91η/22.12.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Α) Έγκριση του 16043/20-12-2023 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 196/2023 Απόφαση   της Οικονομικής Επιτροπής.

Β) Κατακύρωση των υπηρεσιών για τις χωματουργικές Εργασίες αποκατάστασης οδών & κοινόχρηστων χώρων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 5 & 6 Σεπτεμβρίου 2023, προϋπολογισμού 300.297,00 (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016

           Α.Ο.Ε. 292/ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση του 16043/20-12-2023 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 196/2023 Απόφαση   της Οικονομικής Επιτροπής

Β) Την κατακύρωση των υπηρεσιών για τις χωματουργικές Εργασίες αποκατάστασης οδών & κοινόχρηστων χώρων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 5 & 6 Σεπτεμβρίου 2023, προϋπολογισμού 300.297,00 (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 στους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

  • ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΚΕ
  • ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
  • ΚΟΨΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  • ΦΟΥΡΚΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
  • ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
  • ΣΑΝΙΔΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
  • ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΣΚΙΑΘΟΥ Ε.Π.Ε.
  • GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Μη εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων μισθωτή στο «Κτήμα Κουκουναριών Σκιάθου.

           Α.Ο.Ε. 293/ΟΜΟΦΩΝΑ

Την κατάπτωση των υπ’ αριθμ.3654/2019 και 3656/2019 Γραμματίων Συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 10.000,00 ευρώ και 50,00 ευρώ αντίστοιχα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή