ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 15 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

89η/15.12.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης ποσού 550,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, ταξιδεύοντας για εκτέλεση υπηρεσίας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 21/12/2023 για να συναντηθεί με το Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ κ. Δημήτριο Φραγκάκη και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 23/12/2023.

Α.Ο.Ε. 282/ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης   ποσού 550,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, ταξιδεύοντας για εκτέλεση υπηρεσίας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 21/12/2023 για να συναντηθεί με το Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ κ. Δημήτριο Φραγκάκη και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 23/12/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Eισηγητική έκθεση της Oικονομικής Yπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023

           Α.Ο.Ε. 283/ΟΜΟΦΩΝΑ

την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 18.600,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για δράσεις τουριστικής προβολής στην Ελβετία.

Α.Ο.Ε. 284/ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 18.600,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή