ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 07 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

86η/07.12.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση – κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης για λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ – Ο.Τ.Α με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δήμαρχο Σκιάθου, στην με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΤΠ82/2023 ασκηθείσα αγωγή, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΤΕΝΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ" , για την αντίκρουση της παραπάνω αγωγής κατά του Δήμου Σκιάθου, ήτοι για την κατάθεση προτάσεων, την κατάθεση προσθήκης-αντίκρουση και όποια άλλη ενέργεια στα πλαίσια αυτής της αντιδικίας προκύψει να διευθετηθεί

           Α.Ο.Ε. 273/ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Λάμπρο Κιτσαρά της δικηγορικής εταιρείας Κιτσαράς και Συνεταίροι και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 6.517,44 ευρώ

2

Έγκριση του πρακτικού (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙV « ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ») και κατακύρωση του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (Αριθμ. Διακήρυξης 11276/25-08-2023) για το ΤΜΗΜΑ B (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)

Α.Ο.Ε. 274/ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του αριθμ. 15435/05-12-2023 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2. Την κατακύρωση του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών και συγκεκριμένα για το ΤΜΗΜΑ Β (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) στην εταιρεία   « GANDOIL M.E.Π.Ε. » γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

3 Καθορισμός ημερησίων δρομολογίων των λεωφορείων κατά τη χειμερινή περίοδο έτους 2023 - 2024 και αντιτίμου ανά διαδρομή

Α.Ο.Ε. 275/ΟΜΟΦΩΝΑ

Το αντίτιμο των διαδρομών παραμένει το ίδιο, όπως είχε οριστεί με την 58/2023 ΑΔΣ

Τον καθορισμό του αριθμού των δρομολογίων ημερησίως για τη χειμερινή περίοδο έτους 2023 -2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή