ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 07/11/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

79η/07.11.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Γιαννίτση Ιωάννη του Ευσταθίου, πίστωσης   ποσού 350,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο στο Βόλο στις 10/11/2023 για να μεταβεί στην Περιφέρεια για υποθέσεις του Δήμου μας και   να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 12/11/2023.

Α.Ο.Ε 245/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου   κ. Γιαννίτση Ιωάννη του Ευσταθίου, πίστωσης   ποσού 350,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο στο Βόλο στις 10/11/2023 για να μεταβεί στην Περιφέρεια για υποθέσεις του Δήμου μας και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 12/11/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.488,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 "Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την προμήθεια Χριστουγεννιάτικων κατασκευών και στολιδιών που θα χρειαστούν για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 246/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.488,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 "Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων"

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 16.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 "Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 των υπηρεσιών για την εγκατάσταση και αποξήλωση Χριστουγεννιάτικου εορταστικού διάκοσμου για την πόλη της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 247/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 16.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 "Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων"

3

Α.Ο.Ε /2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

4

Α.Ο.Ε /2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή