ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 02 Νοεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

77η/02.11.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Α) Έγκριση του υπ΄αριθμ. πρωτ. 14236/01-11-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 224/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Β) Αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα   «Γεώργιος Ράπτης»

Γ) Κατακύρωση της προμήθειας « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 5&6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 » προϋπολογισμού 50.000,00 (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

           Α.Ο.Ε. 241/ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση του υπ΄αριθμ. πρωτ. 14236/01-11-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 224/2023 Απόφαση   της Οικονομικής Επιτροπής

Β) Την Αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Γεώργιος Ράπτης»

Γ) Την Κατακύρωση της προμήθειας « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 5&6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 » προϋπολογισμού 50.000,00 (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή