ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 10 Οκτωβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

72η/10.10.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης   ποσού 1.500,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 10/10/2023 για να μεταβεί στο Μιλάνο Ιταλίας και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει με τρένο στο Ρίμινι για την τουριστική έκθεση. Θα επιστρέψει με τρένο στο Μιλάνο 12/10/2023 και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Αθήνα και εν συνεχεία στη Σκιάθο.

           Α.Ο.Ε. 209/ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης ποσού 1.500,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 10/10/2023 για να μεταβεί στο Μιλάνο Ιταλίας και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει με τρένο στο Ρίμινι για την τουριστική έκθεση. Θα επιστρέψει με τρένο στο Μιλάνο 12/10/2023 και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Αθήνα και εν συνεχεία στη Σκιάθο.

2

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ ,πίστωσης ποσού 1.500,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 10/10/2023 για να μεταβεί στο Μιλάνο Ιταλίας και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει με τρένο στο Ρίμινι για την τουριστική έκθεση. Θα επιστρέψει με τρένο στο Μιλάνο 12/10/2023 και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Αθήνα και εν συνεχεία στη Σκιάθο.

           Α.Ο.Ε. 210/ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου   κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ, πίστωσης ποσού 1.500,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 10/10/2023 για να μεταβεί στο Μιλάνο Ιταλίας και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει με τρένο στο Ρίμινι για την τουριστική έκθεση. Θα επιστρέψει με τρένο στο Μιλάνο 12/10/2023 και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Αθήνα και εν συνεχεία στη Σκιάθο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή