ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 26/09/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

69η/26.09.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Έγκριση δαπάνης σε συμμόρφωση του Δήμου Σκιάθου με την υπ’ αριθμ.6/2023 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου, για την καταβολή της επιδικασθείσας απαίτησης, με τα δικαστικά έξοδα (χωρίς τους νόμιμους τόκους), στην εταιρεία ΄΄ATC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε΄΄, και διάθεση πίστωσης ποσού 12.109,71 € (επίδικο κεφάλαιο 11.160,00 € και δικαστικά έξοδα 949,71 €) στον ΚΑ Εξόδων 00-6492 με τίτλο ΄΄Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων΄΄ του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2023

Α.Ο.Ε 203/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 11.160,00 € (κεφάλαιο) και 949,71 € (δικαστικά έξοδα) στον ΚΑ Εξόδων 00-6492 με τίτλο ΄΄Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων΄΄, του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2023, σε συμμόρφωση του Δήμου Σκιάθου με την υπ’ αριθμ.6/2023 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου, για την καταβολή της επιδικασθείσας απαίτησης στην εταιρεία ΄΄ATC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε΄΄, λόγω και του άμεσου πλέον κινδύνου της αναγκαστικής εκτέλεσής της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή