ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 21 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

67η/21.09.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης   ποσού 650,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 25/9/2023 για να μεταβεί στο Υπουργείο Εσωτερικών για να συζητήσουν για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο Σκιάθο και να μπορέσουν να βρεθούν επιχορηγήσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν και να επιστρέψει στην Σκιάθο αεροπορικώς στις 27/9/2023.

Α.Ο.Ε. 200/ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης ποσού 650,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 25/9/2023 για να μεταβεί στο Υπουργείο Εσωτερικών για να συζητήσουν για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο Σκιάθο και να μπορέσουν να βρεθούν επιχορηγήσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν και να επιστρέψει στην Σκιάθο αεροπορικώς στις 27/9/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Λήψη απόφασης για παράταση του διαστήματος υποβολής προσφορών και δικαιολογητικών από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την 196/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

           Α.Ο.Ε. 201/ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση του χρονικού διαστήματος υποβολής προσφορών και δικαιολογητικών από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την 196/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή