ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 15/09/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

66η/19.09.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Λήψη απόφασης για τη συμβιβαστική ή όχι επίλυση της επίδικης διαφοράς με την εταιρεία ΄΄ATC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε΄΄

Α.Ο.Ε 198/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συμβιβαστική επίλυση της επίδικης διαφοράς με την εταιρεία ΄΄ATC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε΄΄, με το ποσό της καταβολής να ανέρχεται στα 12.109,71 ευρώ (επίδικο κεφάλαιο 11.160,00 € και δικαστικά έξοδα 949,71 €), παραιτούμενης της εταιρείας από την καταβολή και των νόμιμων τόκων ύψους 1.182,12 ευρώ.

2

Αποδοχή δέκα επτά (17) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον ΟΑΕΔ, την ΕΕΑΑ ΑΕ και την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, κατά το μήνα Ιανουάριο έτους 2023.

Α.Ο.Ε 199/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ως Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου, τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή