ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 12/09/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

64η/12.09.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Έγκριση της 3ης   κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 ποσού 21.880,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.71021/29.08.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές.

Α.Ο.Ε 192/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3η κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 ποσού 21.880,00 €   στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.71021/29.08.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 14.979,20 ευρώ στον κάτωθι   ΚΑΕ: -ΚΑΕ   15-6474 με   τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων» με ποσό 14.979,20 ευρώ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την παροχή υπηρεσιών στείρωσης και φροντίδας αδέσποτων ζώων στα διοικητικά όρια του Δήμου Σκιάθου από ιδιώτη κτηνίατρο.

Α.Ο.Ε 193/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει 14.979,20 ευρώ στον κάτωθι   ΚΑΕ: -ΚΑΕ 15-6474 με     τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων»

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.009,36 ευρώ στον κάτωθι ΚΑΕ: -ΚΑΕ 20-6264 με     τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με ποσό   1.009,36 ευρώ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την παροχή υπηρεσίας για έλεγχο και συντήρηση πυροσβεστήρων που είναι τοποθετημένοι στα οχήματα του Δήμου και τις κτηριακές εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 194/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει 1.009,36 ευρώ στον κάτωθι   ΚΑΕ: -ΚΑΕ 20-6264   με   τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή