ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 08/09/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

63η/08.09.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2023 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Α.Ο.Ε 189/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει την έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σκιάθου του Β΄ τριμήνου 2023 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού, όπως εμφανίζονται στους παρακάτω συνημμένους πίνακες και υποβάλει αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως έχει και αναφέρεται στην εισήγηση στο σκεπτικό της απόφασης αυτής

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 8.209,20 ευρώ στον τον ΚΑΕ 10-7134 με τίτλο ‘’Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά’’ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για την προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων των μηχανών γραφείου και των Η/Υ (περιφερειακά & ανταλλακτικά Η/Υ, μέσα αποθήκευσης).

Α.Ο.Ε 190/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει 8.209,20 ευρώ στον τον ΚΑΕ 10-7134 με τίτλο ‘’Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά’’

3

Εισήγηση για σύναψη πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενου ΙΕΚ στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 191/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της πρακτικής της άσκησης στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου ,ως Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, με υπεύθυνο εκπαιδευτή την υπάλληλο-παιδαγωγό Κοκολιού Γιαννούλα του Βασιλείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή