ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 29/08/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

62η/29.08.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 31.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για δράσεις τουριστικής προβολής στη Γαλλία.

Α.Ο.Ε 181/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 31.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 31.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για δράσεις τουριστικής προβολής στη Ιταλία.

Α.Ο.Ε 182/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 31.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 8.680,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για δράσεις τουριστικής προβολής στη Σερβία.

Α.Ο.Ε 183/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 8.680,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

4

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 6.832,40 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 20-7336.01 με τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κάδων απορριμμάτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την επισκευή και συντήρηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων.

Α.Ο.Ε 184/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 6.832,40 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 20-7336.01 με τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κάδων απορριμμάτων»

5

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.492,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6443.00 με τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για τη διοργάνωση εκδήλωσης τιμής και μνήμης για τους πεσόντες του Υ/Β Κατσώνης.

Α.Ο.Ε 185/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 3.492,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6443.00 με τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»

6

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.900,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6442 με τίτλο «διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για τη διοργάνωση διάλεξης στο πλαίσιο εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τους πεσόντες του Υ/Β Κατσώνης.

Α.Ο.Ε 186/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.900,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6442 με τίτλο «διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων»

7

Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός IOYNIOY 2023

Α.Ο.Ε 187/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Ιουνίου 2023 του Δήμου Σκιάθου

8

Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός IOYΛIOY 2023

Α.Ο.Ε 188/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Ιουλίου 2023 του Δήμου Σκιάθου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή