ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 28 Ιουλίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

58η/28.07.2023 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Αποδοχή δωρεάς υπηρεσιών διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών με τη χρήση ενός Κυκλικού Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, των αντίστοιχων κάδων του, μίας πρέσας δεματοποίησης των ανακυκλώσιμων υλικών και ενός κατάλληλου περονοφόρου μηχανήματος.    

Η ανωτέρω παροχή υπηρεσιών θα παρασχεθεί με τον ανωτέρω αναφερόμενο εξοπλισμό ιδιοκτησίας του Δωρητή   και με προσωπικό του.

           Α.Ο.Ε. 173/ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδέχεται τη δωρεά υπηρεσιών διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών με τη χρήση ενός Κυκλικού Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, των αντίστοιχων κάδων του, μίας πρέσας δεματοποίησης των ανακυκλώσιμων υλικών και ενός κατάλληλου περονοφόρου μηχανήματος.

Β. Καθορίζει τους όρους του σχετικού συμφωνητικού της δωρεάς.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχου Σκιάθου για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή