ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 25/07/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

57η/25.07.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 214,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Δεκτικός ΚΑΕ για έκδοση εντάλματος προπληρωμής)» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για έξοδα ελέγχου ΚΤΕΟ.

Α.Ο.Ε 168/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 214,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Δεκτικός ΚΑΕ για έκδοση εντάλματος προπληρωμής)»

2

Αποδοχή μίας (1) χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, που αφορά αναμόρφωση του προϋπολογισμού διαπιστωτικού χαρακτήρα, κατά το μήνα Ιούλιο έτους 2023.

Α.Ο.Ε 169/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ως Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου, την χρηματοδότηση-επιδότηση, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

3

Αποδοχή δέκα (10) τακτικών κατανομών-χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ), την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον ΟΑΕΔ, κατά το μήνα Νοέμβριο έτους 2022.

Α.Ο.Ε 170/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ως Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου, τις χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

4 Eισηγητική έκθεση της Oικονομικής Yπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Α.Ο.Ε 171/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

5

Eισηγητική έκθεση της Oικονομικής Yπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Α.Ο.Ε 172/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή