ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 19/07/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

55η/19.07.2023 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης   ποσού 630,00€ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 20/7/2023 για να μεταβεί στην ΕΤΑΔ για υποθέσεις του Δήμου μας και να επιστρέψει στην Σκιάθο αεροπορικώς στις 22/7/2023.

Α.Ο.Ε 161/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης   ποσού 630,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 20/7/2023 για να μεταβεί στην ΕΤΑΔ για υποθέσεις του Δήμου μας και να επιστρέψει στην Σκιάθο αεροπορικώς στις 22/7/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην διεθνή τουριστική έκθεση IFTM-TOP RESA, ως συνεκθέτης του Ε.Ο.Τ. που θα πραγματοποιηθεί στις 03-05/10/2023 στo Παρίσι.

Α.Ο.Ε 162/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 4.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού"

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.900,00 ευρώ στον ΚΑΕ 15-7135.09 με τίτλο «Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 99/2017» του Π/Υ 2023.

Α.Ο.Ε 163/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει 1.900,00 ευρώ στον ΚΑΕ 15-7135.09 με τίτλο «Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 99/2017»

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 261,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για τη προμήθεια τριών (3) επιτοίχιων μεταλλικών κουτιών αυτόματων εξωτερικών Απινιδωτών.

Α.Ο.Ε 164/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει 261,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»

4

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.920,25 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6443.00 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την προμήθεια δάφνινων στεφανιών κατάθεσης , για τις επίσημες Εθνικές και τοπικές εορτές και εκδηλώσεις μνήμης και μνημόσυνων που διοργανώνονται στην έδρα του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 165/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει 4.920,25 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6443.00 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»

5

Σύνταξη Έκθεσης και Κατάρτιση Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2017 Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 166/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, έπειτα από τον έλεγχο των λογαριασμών και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Καταρτίζει, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, οικονομικού έτους 2017, όπως εμφανίζονται στις καταστάσεις και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την προώθησή τους για την απαραίτητη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή